بازدید نماینده کلیمیان از گور «استر و مردخای»

وی در این ملاقات با اشاره به شایعاتی مبنی کنار آتش سوزی وسیع و تخریب آرامگاه استر و مردخای در همدان گفت: آنچه مشاهده می کنیم برضد شایعات منتشر شده در برخی رسانه ها است و کوچکترین مشکل و خسارتی برای زیارتگاه «استر و مردخای» بوسیله بود نیامده است.

وی اضافه کرد: ادیان ابراهیمی به خاص کلیمیان تو ایران زیر سایه نظام مهذب جمهوری اسلامی و امنیت های همه جانبه از سوی دولت در این ناحیه زندگی می کنند و شکرگزار خدمات دولت و نظام به جامعه کلیمیان هستند.

رئیس انجمن کلیمیان تهران یادآوز شد: بقعه استر و مردخای به طور کامل سالم است و تنها داخل گوشه ای مختصری دود مشاهده شده که خارج از این کلکسیون بوده و آن غصه درون حال وارسی است و این موضوع از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی بزرگنمایی شده و اقدام به تبلیغ منفی علیه این قلمرو کردند.

نماینده برگزیده کلیمیان در مجلس یازدهم پافشاری کرد: جامعه ایرانیان بی قرار و کلیمی به هیچگاه عنوان اجازه نمی دهد دشمنان جمهوری اسلامی ایران از آنها به عنوان ابزاری بخاطر دستیابی مقاصد منفی خود استفاده کنند.

انتهای پیام