دعوت برای تفریق رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا

به گزارش ایسنا،ستاد توسعه علوم و فناوری های علوم شناختی با همکاری دانشگاه تهران اقدام به سرایت فراخوانی با عنوان “شناخت و تحلیل گفتمان و اقدام جامعه ایرانی در تلاطم کرونا” با شعار تحلیل اثر شرایط کرونا بر دینامیک رفتار و یار بهتر جامعه ایرانی در شرایط بحرانی، هوش بهتر اثربخشی دادرسی­ ها و روش های اجرا شده در سرزمین و کمک به نقشه کشی گام های بعدی برای عبور از این نزاع با حداقل تنگنا بخاطر آحاد جامعه کرده است.

این فراخوان داخل دو وعده برگزار می شود. وهله مبدا از ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود و تا ۲۷ مرداد ماه ادامه دارد و در این مرحله آویشن ها بر اساس دادگان فضای رمزی به مدل سازی، تفریق و تفسیر نتایج در راستای اهداف فراخوان می پردازند. تمرکز اصلی این جنین پیاده شدن دادگان و اخبار عمومی شبکه­ های اجتماعی و سایت­ ها است.

در وعده دوم که از مطلع شهریورماه سال ساری آغاز می شود، از حداکثر سه گانه تیم شایسته وهله نخست حمایت می شود تا با وارد کردن اطلاعات موازی، نتایج خود را ترقی دهند.

در این فراخوان، مجموعه دادگان مورد کاربرد جوان بر ۲۵ میلیون پست و خبر منتشر شده در فضای مجازی با محوریت کرونا است. این مطالب از کانال های عمومی تلگرام، صفحات عمومی اینستاگرام و توئیتر و همچنین اطلاع دادن داخلی منتشر شده بوسیله قیافه آنلاین، از اول بهمن ۹۸ درحال حصول است.

متخصصان علوم داده، سیستم های هوشمند و متن کاوی به همراه متخصصان علوم شناختی، علوم اجتماعی، روانشناسی، صرفه جویی و سایر مقدر شدن ها درون قالب آویشن های دانشگاهی، شرکت ها، موسسات کوشا و تیم های تخصصی می توانند در این فراخوان شرکت کنند و پروپوزال خویشتن را برای انبازی درون وعده نخست تا ۱۷ خرداد ماه سال سیال ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت علمی، درون این فراخوان بوسیله آویشن های برتر جوایزی چون تامین بخشی از نفقه های پردازشی سبب پردازش طاس دادگان در نظر خمود شده است. حمایت و تامین هزینه های گرداگرد پیشدستی کردن دهی برای تیم­ های تخصصی و دانشگاهی نوپا برای تحول شدن به انبازی دانش مبنا تا سقف ۲۰ میلیون تومان و نیز  زنهار از باهم اتحاد کردن ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در قالب وام بدون نصیب بخاطر ساختن و توسعه دپارتمان داده کاوی هوشمند به قابلیت شناختی از دیگر جوایز اختصاص یافته تو این فراخوان است و امکان عقد قرارداد با سه گانه تیم برتر سبب ادامه مسیر و توسعه و تعمیق تحلیل ها با کاربرد از دادگان موازی از دیگر جوایز این فراخوان است.

انتهای پیام