شناساندن نامزدهای «آسترید لیندگرن» از سوی اتحادیه نویسندگان کودک

به گزارش ایسنا، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به عنوان یکی از چهار نهاد ایرانی داستان کودک که نامزدهای مزد آستریدلیندگرن را معرفی می کند، اسامی سه نفر کاندیداهای هيئت قانونگذاری را برای عطیه ۲۰۲۱ آلما به این شرح اعلام کرد:

حمیدرضا امپراتور آبادی به عنوان نویسنده 

عبدالحکیم بهار به عنوان مروج کتاب و کتاب خوانی

 نادر موسوی مروج کتاب و کتاب خوانی از ملک افغانستان بوسیله نشانی نامزد اجنبی انجمن

انجمن نویسندگان طفل و نوجوان برای پسند کردن نامزدهای آلما، به خشکی امدن اساس شیوه نامه های عمل می کند که از سوی هیات مدیره پذیرش شده است. در این شیوه نامه، انتخاب کنار عهده کمیته ای ۱۱ نفره مخلوط از پنج عضو هیات مدیره سندیکا و کبد عضو از چهره های شریف ادبیات بچه نهاده شده است. این اعضا همگی با رأی مکتوم تو هیات مدیره برگزیده می شوند.

اعضای کمیته، خلال چند جنین بررسی، به خشکی امدن مبنا متمایز های ۱۶ گانه ای چون تعداد آثار طبع شده، سابقه فعالیت مستمر در شعر کودک، شهود جوایز ادبی وهنری، سوابق تدریس در اتلیه ها و کلاس های آموزشی ادبیات خردسال و پرورش نویسندگان و هنرجویان جوان، جریانسازی در ادبیات کودک، توجه به فرهنگ تبعه و قیمت های جهان فراگیر و… داوری می کنند و نویسندگان و مروجانی که حائز بالاترین امتیاز از این متمایز ها باشند، به کود نهایی رویه می یابند. نامزدهای آلما از میان راه یافتگان مرحله نهایی، بعد از مذاکره کافی درون کمیته، با رای مخفی۱۱ عضو انتخاب می شوند.

به خشکی امدن مبنا همین ساز و کار، امسال حمیدرضا امپراتور آبادی، عبدالحکیم بهار و نادر موسوی با رای قاطع اکثریت مطلق اعضای این کمیته نخبه شدند.

حمیدرضا شاه آبادی بوسیله تامل رمان هایی تاثیرگذار، ساختن گیتی های داستانی متنوع، شخصیت سازی و تعبیر موثر در روایت و جایزه های متعدد، عبدالحکیم بهار بوسیله خاطر کوشش خستگی ناپذیر درون ترویج کتابخوانی بوسیله ویژه در مناطق محروم و روستاهای دور، و نادر موسوی به خاطر سرایت کتابخوانی و آموزش و نمودار ساختن عمق رنج ته ناپذیر صغیر های افغانستان، شایسته نامزدی از سوی کمیته انتخاب جایزه آلما تشخیص داده شدند.

انجمن امیدوار است این انتخاب با موفقیت نامزدهای معرفی شده، بخاطر آنان و شعر صغیر ایران فرجامی خوش داشته باشد. 

اعضای ۱۱ نفره کمیته گزینش نامزدهای اجرت آلما ۲۰۲۱ عبارتند از:

ریحانه جعفری (دبیر کمیته)، محمود برآبادی،  جعفرتوزندهجانی، شیدا رنجبر و فریدون عموزاده خلیلی از اعضای هیات مدیره انجمنب بههمراه جلال حاجینصرالله، حسین فتاحی، مرجان فولادوند، مریم محمدخانی، محسن هجری و مهدی یوسفی.

انتهای پیام