اجر 90 هزار تومانی محمد علی کشاورز بخاطر «کمال الملک»

به گزارش ایسنا، کمینه سینما دوستی را بتوان پدیدار کرد که فیلم «کمال الملک» علی حاتمی را ندیده باشد. فیلمی که بعد از گذر سالیان گرد کهنگی بر آن ننشسته و همچنان دیدنی و شنیدنی است.

اما آنچه شادی بتوان رنگ عبور زمان را بر آن احساس کرد، قرارداد یکی از آثار ماندگار سینمای ماست. قراردادی در نهایت سادگی… بدون هیچگاه پیش شرط عجیب و غریبی، بدون هیچ حاشیه و زیاده خواهی … قراردادی که از سلامت سینمای ایران در آن سال ها حکایت دارد.

و البته مسکوک این قرارداد که اینک برای ما شگفت انگیز است و قطعا لبخندی تیمار بر گوشه نسب مان می نشاند. چه کسی باورش می شود یکی از بازیگران سرشناس ایران بخاطر بازی داخل این فیلم، 90 هزاره تومان کارمزد گرفته باشد. قرص است سال 62 زمانی که این قرارداد بسته شده، عدد و نما ها با امروز ما بور ی متجاوز دارد ولی این نما درون همان دوره همچنین رقمی نجومی محسوب نمی شده است.

محمد علی برزگر که درون همان زمان اندوه یکی از بازیگران بنام ایران بوده، برای بازی در این جای پا 90 هزاره تومان جایزه اندوهناک است. تو این قرارداد ذکر شده اگر مدت زمان فیلمبرداری بیش از زمان مقرر به طول بینجامد، با ارامش طرفین، مبلغی به این دستمزد افزوده خواهد شد.

37 سال از نگارش این قرارداد و ساخت این معلول می گذرد. صرف کردن دیدن از نوستالژی و خاطره بازی، هنوز «کمال الملک» برای ما حرف و سخن دارد و با زیبایی تعریف برانگیزش، می تواند درون این روزهایی که به طعم جزیی انتظار آمیخته است، حالی خوش به ما ببخشد.

فیلمی که درباره زندگی نقاش فیروز مشت سرزمین ماست. جمشید مشایخی (در نقش کمال الملک)، حیثیت الله انتظامی (داخل نقش ناصرالدین سلطان)، علی نصیریان ( داخل نقش مظفرالدین سلطان)، داود رشیدی (در نقش رضا شاه) و محمد علی کشاورز (تو نقش اتابک اعظم) جلوی دوربین علی حاتمی استراحت گرفتند و اثری را خلق کردند که حالا جزو خاطره های مشترک سراب های مختلف است.

بهرام بیضایی درون جایی درباره یکی از دیالوگ های این اثر گفته است (نقل بوسیله مضمون): بهترین دیالوگ را علی حاتمی در فیلم «کمال الملک» درباره فرش ایرانی گفته است: جایی که کمال الملک خطاب به یارمحمد که یک بافنده پاکت است، می گوید: استاد تویی، هنر، این فرشه، شاهکار این تابلوست، دریغ همه عمر یک نظر بوسیله زیر پا نینداختم. هنر، این ذوق گسترده است، شاهکار، حکم توست…»

انتهای پیام