رسم ترحیم آیت الله سید حسین شمس خراسانی در قم برگزار می شود

پس از ارتحال آیت الله خداوندگار حسین شمس خراسانی از علمای برجسته مرزوبوم های علمیه قم و نجف و بر مبنا وصیت آن مرحوم پیکر پاک وی فردا سه شنبه در نجف تشیع می شود.

اندام پاک این عالم و فقیه اصولی پس از تشییع با حضور علما و فضلای حوزه علمیه نجف و شیعیان بوسیله سمت مزار العلمای نجف منتقل و در این قطعه بوسیله خاک سپرده می شود.

در همین راستا از سوی دفتر مقام معظم رهبری مجلس خبری پس از نماز غرب و عشا داخل قم بوسیله یاد این عالم فقید که پنجشنبه گذشته به بخشش ایزدی پیوست برگزار می شود. مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید درون قم درون روزهای گذشته داخل پیام هایی گذشت این عالم فقید را دلداری گفتند.

انتهای پیام