اجرای نمایش های محیطی در محوطه ی تئاتر ایالت

به گزارش ایسنا بوسیله نقل از روابط اشتراکی راه اندازی کل هنرهای نمایشی، سومین اختصاص پروگرام مشترک راه اندازی بی مو هنرهای نمایشی و شهرداری منطقه ۱۱ بوسیله ربط هفته معلولین تو پهنه فرهنگی و هنری رودکی برگزار می شود.

در راستای دستور کار های مشترک اداره طاس هنرهای نمایشی و شهرداری منطقه ۱۱ سبب ایجاد نشاط مدنی و نیز توجه به اجرای مداوم نمایش خیابانی و فراهم آوردن زمینه هنرنمایی اهالی این شاخه از تماشاخانه در پهنه فرهنگی و هنری رودکی، نمایش هایی خیابانی از امروز، شنبه ۱۶ آذر تا سه گانه شنبه ۱۹ آذر در محوطه مجموعه تئاترشهر اجرا می شود.

در این رویداد چهار دسته نمایشی حضور دارند و به وفاق هفته معلولین با موضوعاتی بجهت معضلات این قشر از اجتماع با مشارکت، اتصال و هنرنمایی هنرمندان ناچیز نبوغ داخل طول چهار روز با ۸ نمایش، در قالب ۱۶ اجرا از روزگار ١٥ تا ١٧ میزبان علاقه مندان بوسیله تماشاخانه خیابانی می شوند.  

گروه هنرمندان مبتلا به سندرم داون با چهار نمایش به نام های «موزه بلور»، «چترت را زمین نگذار»، «ما همگی مردم هستیم» و «آرزوهای آبی» به نویسندگی و کارگردانی رسول ضایع شناس از تهران در پهلو مجتبا خلیلی از اصفهان با ارائه «به یک اتفاق ساده نیازمندیم»، بهاره سعیدی کیا از کرمانشاه با نمایش «شما هم امتحان کنید» و افشین قاسمی از تهران با نمایش های «بند الف، ماده هفت قاعده معلولین» و «آیا غلام غم حقی دارم» به اجرای آثار خود می پردازند.

۸ ارائه ذکرشده داخل راستای ویژه برنامه های مصوب کارگروه تئاتر پهنه فرهنگی و هنری رودکی به مناسبت هفته معلولین اجرا می شوند.   

انتهای پیام