مجلس باید تکلیف وضعیت شغلی راهنمایان گردشگری را مشخص درنگ

علیرضا ایزدی در جلسه کمیسیون گردشگری حجره بازرگانی، صنایع، معادن و کشت استان مرکزی با رمز به اینکه یکی از معایب موجود در کشور، نبود شناخت نسبت بوسیله جایگاه بخش خصوصی است، افزود: بدبختانه هنوز وضعیت شغلی راهنمایان گردشگری و بیمه آنها در کشور رک نیست و تو واقع حوزه گردشگری مظلوم ترین بخش در کشور است.

وی گفت: تو وضعیت کنونی باید بساط نقد مطلق برچیده شود، همه ما نسبت به شرایط اشراف داریم و باید فکری برای رفع مشکلات کرد، انتقاد صرف نتیجه ای به دنبال ندارد.

ایزدی با طرح این سوال که آیا مفت بودن ایران به عنوان تیر گردشگری تهدید است یا فرصت؟ گفت: برای جلوگیری از موازی کاری، حجره خیال موسسه کل میراث فرهنگی تعطیل می شود و طی هم افزایی با کانون گردشگری اتاق فکر در کانون تشکیل می شود.

وی درون امتداد با رمز به شرایط موجود در ناحیه و تنگناهای مالی، بیان کرد: امسال ۱۰۰ میلیون تومان برای تملک به استان تخصیص داده اند که شامل اوراق مخزن ۱۳۹۹ است، از طرفی هتل پیام تعطیل شد و تعدادی بیکار شدند، حتی یک نفر نپرسید چرا؟

ایزدی با اقرار اینکه با بود همه مشکلات بخاطر امر کردن آمده ایم و تلاش داریم که خشتی بر روی خشت صنعتی گردشگری بگذاریم، تبلیغات استان مرکزی در حوزه شناساندن ظرفیت ها را بیش ناتوان دانست و افزود: چنانچه هم افزایی و همکاری شکل گیرد می توان کار کرد و لازم است کلکسیون بازرگانی و صنعت استان گردشگری را همچنین تو کنار خود ببیند.

بوسیله گزارش ایسنا، در این جلسه مدیرکل راه آهن استان مرکزی با بیان اینکه عموما تصمیمات به جای برخورداری از بعد کارشناسی، بیشتر مدیریتی است و همین باعث می شود که کارها بوسیله مولود نرسد، گفت: با حضرت درون استان مرکزی با طرح هایی زیرا که اسلوب آهن دهات امیرکبیر-اراک و دهکده مهاجران-اراک مواجه شدم که ظاهرا جزو طرح های دیکته شده وجود و تک مخالفت گرفتار قرار گرفت.

محمدرضا قربانی تصریح کرد: تقلا پهلو این است که طرز آهن اراک که قدیمی و یک خطه است دو خطه شود. دوخطه شدن این خط قطعا بوسیله ترقی گردشگری کمک می کند، همچنین پیگیر راه اندازی شیار اراک-قم خواهیم بود.

درون این جلسه رییس مجتمع گردشگری اتاق بازرگانی استان مرکزی نیز اعتراف کرد: امروز قوانین و دستور کار هایی داخل کشور تدوین می شود که مدخل خصوصی دخالت چندانی در آن ندارد.

مریم توسطی با اصرار به خشکی امدن اینکه در مناظره محاکمه گذاری کلان مهمترین زیرساخت لازم ترقی سیاست های خارجی است، اما در تعاملات دچار مشکل هستیم، افزود: وزارت امور خارجه باید در مرزوبوم تنش زدایی و توسعه تعاملات برای توسعه گردشگری سرزمین مخبر شود. بدبختانه هنوز با موضوع ایران هراسی مواجه هستیم و باید این تبلیغات وسیع علیه ایران در حوزه گردشگری خنثی شود.

وی گفت: در استان مرکزی خلاءهای آموزشی در حوزه گردشگری احساس شد که براساس آن مجتمع برنامه ریزی در جهت برگزاری گرداگرد های آموزشی داشت و تاکنون این دوره در کمیجان و دلیجان برگزار شده و در مناطق کمال مطلوب گردشگری همچنین تدوام می یابد.

به گزارش ایسنا، داخل این جلسه فعالان مملکت گردشگری و دفاتر خدمات گردشگری مشکلاتی اعم از ضعف و خلاء مادون ساخت های گردشگری، معضل دیده نشدن دفاتر خدماتی، لزوم پرداخت تسهیلات کم بهره بوسیله دفاتر، تبلیغات مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش ویژه معرفی استان، بی اهمیتی و بی هویتی شغل راهنمایان گردشگری، ضرورت دادرسی گذاری داخل مملکت گردشگری تو سطح حاکمیت، بور قبض از موازی کاری ها در این حوزه، آموزش و … را مطرح کردند، نیز تفاهم نامه ای سه گانه جانبه بین اتاق بازرگانی، کانون گردشگری و موسسه کل میراث فرهنگی استان مرکزی جهت همکاری مشترک به مدت ۳ سال به امضا رسید.

انتهای پیام