اولیه نمایشگاه هنر و خلاقیت معلولان

بوسیله همت موسسه بهزیستی کشور روز یکشنبه (۱۰ آذر ماه) تو نگارخانه «فکر شرقی» فرهنگستان هنر نخستین نمایشگاه کشوری آثار هنری افراد اثر باز کردن شد. داخل این نمایشگاه ۳۰۰ اثر از ۲۵۰ ستاره از طیف های متنوع اوتیسم، اندک توانی ذهنی، داون، سی معلول (افلیج مغزی) و ناشنوا حضرت دارد. آثار ارائه شده درون این نمایشگاه عمدتا در قالب اکرلیک روی بوم و تعدادی هم ته رنگ روغن و آبرنگ و با موضوع آزاد وجود دارد. مجید خواهی ۱۰ آذر ۱۳۹۸ / ۱۵:۲۲