تهنیت مرکز اتساع سینمای اصیل و تجربی به سه گانه مستندساز برگزیده ی جشنواره ایدفا

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز بسط سینمای مستند و تجربی اعلام کرد: «ایدفا» مهمترین گردهمایی سالانه ی مستندسازان ممتاز ی جهان است و کسب سه گانه عطیه ی ارزشمند این رویداد، نشان از توفیق فیلمسازان این طرز ی فرهنگی سینمای ایران بر تارک سینمای نجیب دنیا دارد.

در همه ی این سال ها، مستندسازان ایران پرچمدار سینمای قلمرو داخل رویدادهای فرهنگی جهانی بوده اند و سه گانه عطیه ی «ایدفا» تو مقام مهمترین فستیوال نجیب جهان، یکبار دیگر ارزش های این قشر فرهیخته ی سینمای ایران را به منصه ظهور می رساند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تصرف این توفیق رادیکال را بوسیله مهرداد اسکویی، وقار وفایی، جعفر نجفی و اجتماع ی سینمای ایران تهنیت گفته، استمرار توفیق مستندسازان داخل چیز پهن های جهانی را آرزومند است.

انتهای پیام