روزی که هنوز شناخته شده حلق

به گزارش ایسنا، دستور کار کتاب گردی امسال درون حالی شش ساله شد که هنوز هم مردم معمولی از آن بی خبر هستند و یکی از پرسیدن های اصلی سندیت با نظر افراد مهیا در دستور کار این است که چه وقوف است و برخی نیز با نگاه های متعجب آن ها را همراهی می کنند. به دید می رسد این اتفاق یعنی کتاب گردی بیشتر جنبه دولتی دارد و مسئولان باربط و بی بستگی جدیت دارند حتما در این رسوم شریک کنند. هرچند نیکنام حسینی پور، مدیرعامل ساختمان تاریخچه بر مردمی شدن کتاب گردی تاکید دارد.

ناگفته نماند که امسال کتاب گردی بی فروغ خیس از سال های گذشته برگزار شد؛ البته اختلال در اینترنت درون وقوف رسانی درباره برگزاری این رویداد تاثیرگذار وجود.

قرین هر سال در این رویداد و تو ملاقات از تاریخچه فروشی ها قول ها و درخواست هایی رد و بدل شد؛ از اهدای ۱۰ هزاره نسخه کتاب به کتاب فروشی های سیل زده پلدختر تا نصب تابلوهای راهنمای کتاب فروشی ها، نیز از مساله معافیت مالیاتی تاریخ فروشی ها تا نظارت به خشکی امدن خرید تاریخچه در مترو.

برنامه ای که هرساله انجام می شود ملاقات و شیوه کوفتن به کتاب فروشی های مبصر و کوچک است، ولی امسال علاوه بر کتاب فروشی ها، تاریخچه گردها به یک سازمان آموزشی نیز شیوه زدند که به نظر نمی رسد بوسیله تاریخچه و سرایت ربطی داشته باشد و می استعداد گفت این رویه برخلاف اهداف اولیه تاریخچه گردی است که ایمنی از کتاب فروشی های محله ها است.

کتاب فروشی هایی زیرا گویا، چشمه، اساطیر، ثالث، جهاد دانشگاهی، مولا، حکمت، اسم، آموت، شهر تاریخ ابن سینا، معارف و مفید و همچنین اتحادیه ناشران و تاریخ فروشان تهران و نمایشگاه «اهدای تاریخ به کتاب فروشی های سیل زده پلدختر» از جمله جاهایی بودند که امروز بوسیله آن ها ضابطه زده شد.

احمد مسجدجامعی ، جثه شورای شهر تهران و بنیان گذار تاریخ گردی، محمدجواد راست شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، نیکنام حسینی پور، مدیرعامل ساختمانی کتاب و نویسنده هفته کتاب و چندی از خبرنگاران و عکاسان از افراد مهیا تو برنامه تاریخ گردی امسال بودند. برخلاف سال گذشته، تاریخ فروشی ها عمدتا برنامه ای بخاطر روز کتاب گردی نداشتند.

محسن هاشمی، مهتر شورای ده تهران همچنین در بازدید از تاریخ فروشی دفتر پاشیدن معارف که بخش عمده ای از آثارش به نوشته های آیت الله هاشمی رفسنجانی ویژه دارد پیشگاه داشت.

انتهای پیام