عکس منتخب هفته – ۱۸ آبان ماه تا ۲۴ آبان ماه ۹۸

این گزارش شامل عکس های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۸ آبان ماه تا ۲۴ آبان ماه ۹۸) است. ۲۵ آبان ۱۳۹۸ / ۲۰:۱۳