فرهنگ گذشته رانمی نبوغ درتعاملات جهانی ارائه کرد/متولدین پس از دهه ۹۰ قوانین را به چالش می کشند

به گزارش ایسنا،سعید خزایی تو “میتینگ آینده پژوهی فرهنگ تو آینده ایران” که به مناسبت هفته سرایت معرفت امروز در مرکز تحقیقات محاکمه علمی ناحیه برگزار شد، با اشعار اینکه آنچه غیر از بصیرت و معرفت راجع به آن صحبت می کنیم، فرزانگی خواه خردمندی است، اظهار کرد: تو آینده فرهنگ باید مفاهیم جهانی شدن و محلی شدن در رویت گرفته شود. در آینده لقمه فرهنگ ها و فرهنگ های فرسوده تر درون معرض مخاطره قرار دارند.

وی با رمز به اینکه دنیای جهانی شده تعاملات جهانی می طلبد و ما نمی توانیم فرهنگ گذشته خویشتن را در تعاملات جهانی ارائه کنیم، تشریح قسط: آینده پژوهی یک نحله علمی است که باید بخاطر عموم نیز آسان شود. به خشکی امدن این اساس آینده گرایی عامه پسند می تواند در سینمای آینده گرا، ادبیات آینده گرا و محتوای علمی تخیلی جلوه پیدا یواش و اصولا اجتماع ای که دارای نوآوری علمی و فناورانه است، بیشتر محتوای علمی تخیلی را تو خود پرورانده است.

مهتر انجمن آینده نگری ایران با بیان اینکه عموما یاد گرفته ایم درون حین عمر کنیم و در نسب حال داخل بی شمار از زمینه ها نگاهی بوسیله گذشته داریم، ابرام کرد: آینده پژوهی باید عینک تحلیلی گذشته، عینک انتقادی از وضعیت کنونی و یک نگاه تفسیری نسبت به آینده را در کنار هم صبر دهد و آینده پژوهی داخل بستر نقد و نقادی و پرسشگری لول می کند.

خزایی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: نظم آموزشی ما از پیش دبستانی اندوهناک تا پسادکتری خلاقیت را می کشد، این در حالی است که در حال حاضر هر پنج سال نسل معاوضه می شود و متولدین دهه ۹۰ شمسی به این سو نسلی هستند که طولانی قوانین را بوسیله چالش می کشند.

وی با اقرار اینکه باید نگاشت چشم انداز را به مدارس ببریم، گفت: پرداختن به ژانر علمی تخیلی یک نیروی پیشران برای اجرا کار علمی است و اینکه آینده پژوهی نقد و پرسشگری را شایع کند، بوسیله این انتزاعی است که مدخل مهمی از رسالت خود را عمل داده است.

انتهای پیام